1. LISTA BADAŃ PRZEPROWADZANYCH W PLACÓWCE


W ramach Poradni specjalistycznych i POZ dla naszych Pacjentów świadczymy szeroki zakres badań:

ABPM - HOLTER CISNIENIOWY - daje możliwość całodobowego, automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi; umożliwia: dokonanie pomiaru poza środowiskiem medycznym, ocenę wartości ciśnienie w sytuacjach nagłych ( dodatkowy pomiar ręczny), dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego; wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby

HOLTER EKG (badanie EKG metodą Holtera) - wykonywany jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby. Dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego umożliwia rejestrację możliwych zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.

ELEKTROKARDIOGRAM-EKG - jest to rejestrowanie elektrycznej aktywności serca przy pomocy elektrod przymocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

ELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁKOWA (EKG wysiłkowe) - należy do podstawowych testów w diagnostyce choroby wieńcowej. Jest badaniem nieinwazyjnym, które pozwala ocenić wydolność serca w trakcie wysiłku i zwiększonego zapotrzebowania na tlen.

ECHOKARDIOGRAM (ECHO SERCA) - jest badaniem struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG. Jest nieinwazyjną techniką diagnostyki obrazowej, którą można przeprowadzić w celu oceny budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca, diagnostyki wad serca oraz nowotworów mięśnia sercowego. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).

PERYMETRIA-KOMPUTEROWE BADANIE POLA WIDZENIA - badanie polega na określeniu obszaru, który widziany jest nieruchomym okiem poprzez zrzutowanie siatkówki na wewnętrzną powierzchnie kulista polomierza. Pozwala nam to określić ewentualnie ubytki w siatkówce, które nie odbierają bodźców świetlnych na skutek zmian chorobowych lub brak połączenia tych punktów z ośrodkiem wzroku w mózgowiu.

OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA ( BADANIE OCT ) - to nowoczesne, nieinwazyjne badanie, które daje możliwość zobrazowania struktur siatkówki oka i okolic nerwu wzrokowego. Oparte jest na wykorzystaniu światła rozproszonego na poszczególnych warstwach tkanki, które pozwala nam uwidocznić najmniejsze zaistniałe zmiany w siatkówce oka i tarczy nerwu wzrokowego.

AUDIOMETRIA - zajmuje się diagnostyką narządu słuchu. Podstawę pomiarów audiometrycznych stanowią dwie wielkości fizyczne - częstotliwość i natężenie dźwięku, którym odpowiadają wielkości subiektywne - wysokość i głośność dźwięku. Pomiary audiometryczne mają na celu obiektywizację tych wielkości.

RHYNOMANOMETRIA - jest badaniem czynnościowym nosa, wykorzystywanym w celu obiektywnej oceny jego drożności. Jest ona wykorzystywana zarówno w praktyce laryngologicznej, jak i alergologicznej. Polega ona na jednoczasowym pomiarze gradientu ciśnienia pomiędzy przednim odcinkiem przewodów nosowych a nosogardłem, a także wywoływanego przepływu nosowego powietrza. Badanie to wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia zwanego rhinomanometrem.

TESTY ALERGICZNE - testy alergiczne wykonuje się w celu wykrycia czynników wywołujących alergiczną odpowiedź organizmu. Badanie polega na celowym spowodowaniu kontaktu podejrzewanego o wywoływanie objawów reakcji alergicznej alergenu ze skórą, po czym analizuje się i interpretuje powstałe na skórze zmiany takie jak pęcherze czy rumień.

SPIROMETRIA - rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

HEMOGLOBINA GLIKOWANA HbA1c - jest parametrem długofalowej weryfikacji stopnia wyrównania cukrzycy oraz podstawowym sposobem skuteczności leczenia. Jest istotnym wskaźnikiem, ponieważ pokazuje średni poziom cukru w okresie ostatnich trzech miesięcy.

PEŁNA DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA - w których zakresie wykonujemy: badania podstawowe i biochemiczne, badania kału, markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych, diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca, hematologia, serologia, diagnostyka chorób tarczycy, hormony płciowe i inne badania ginekologiczne, diagnostyka anemii, diagnostyka cukrzycy, diagnostyka osteoporozy, zaburzeń kostnych, inne hormony i metabolity, układ krzepnięcia, immunoglobuliny i inne enzymy, badania z moczu, diagnostyka infekcji, toksykologia: leki, narkotyki, metabolity, metale; autoimmunologia, alergologia, ustalenie ojcostwa oraz diagnostyka chorób genetycznych metodą PCR, mikrobiologia, histopatologia.

KAŻDA Z PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W SWOJEJ OFERCIE POSIADA SZEROKI ZAKRES KONSULTACYJNY I DIAGNOSTYCZNY. WIĘCEJ NA TEN TEMAT MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE DANEJ PORADNI.

 

2. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

USG BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE TETNIC SZYJNYCH METODA DOPPLER - pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi. Umożliwia to wykrycie najmniejszych zmian chorobowych w tętnicach i żyłach oraz zapobieganie groźnym dla życia chorobom: udarowi mózgu, zawałowi, zatorowi płucnemu.

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE TARCZYCY (USG tarczycy) - USG jest zwykle pierwszym badaniem obrazowym tarczycy, pozwala na określenie rozmiarów, kształtu, położenia i struktury tarczycy. Daje możliwość wykrycia między innymi takich chorób jak: wole guzkowate, choroba Hashimoto, choroba Graves- Basedow?a.

BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE JAMY BRZUSZNEJ (USG j. brzusznej) - podstawowe badanie w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej. Badanie jest całkowicie bezbolesne Badanie USG jamy brzusznej służy przede wszystkim do badania narządów miąższowych jamy brzusznej, do których zalicza się: trzustka, wątroba, pęcherzyk i drogi żółciowe, śledziona, nerki, nadnercza, gruczoł krokowy, pęcherz moczowy oraz ocenę macicy i przydatków.

RTG - jest to technika obrazowa, wykorzystująca promienie rentgenowskie.

MAMMOGRAFIA - badanie mammograficzne jest to badanie profilaktyczne w celu wczesnego wykrycia raka piersi. Najczęściej wykonywane dla pań w wieku powyżej 40 r.ż na podstawie skierowania. Dla pań w wieku 50-69 lat, które nie miały wcześniej wykonanej mammografii lub upłynęły 24 miesiące od ostatniego badania, mogą wykonać bezpłatnie mammografię w ramach umowy z NFZ.