Ogólne informacje dotyczące zasad korzystania z bezpłatnych świadczeń w ramach umowy z NFZ.